logo@2x
Centrum Zdrowia i Rozwoju Zwierząt | O nas
O nas

Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt

Przychodnia weterynaryjna Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt prowadzi bardzo zróżnicowane działania, mające wspólny cel: dążenie do harmonijnego współistnienia ludzi i zwierząt.

  • Po pierwsze i najważniejsze leczymy zwierzęta towarzyszące i gospodarcze, podnosimy świadomość ich opiekunów co do szeroko rozumianej profilaktyki i utrzymania dobrostanu zwierzęcia.
  • Walczymy z bezdomnością zwierząt w naszym środowisku lokalnym, wspieramy w działaniach Komitet społeczny "Szansa dla bezdomniaków".
  • Organizujemy praktyki zawodowe dla przyszłych lekarzy i techników weterynarii.
  • Edukujemy dzieci i młodzież, chętnie odwiedzamy placówki oświatowe lub zapraszamy grupy do siebie.
  • Angażujemy się z życie najbliższej społeczności lokalnej, organizujemy akcje charytatywne, sponsorujemy uroczystości i wydarzenia.

Nasz personel

Michał Barczykowski

lekarz weterynarii

Lek. wet. Michał Barczykowski- współzałożyciel i prezes Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt. Od najmłodszych lat pasjonował się weterynarią i już w liceum przyglądał się pracy lekarzy weterynarii w jednej z najlepszych całodobowych lecznic w Bydgoszczy. W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. W naszej Przychodni zajmuje się głównie rozrodem zwierząt. Na fermach bydła dba całościowo o zdrowotność stada, jednak priorytetem jest dla niego dobro każdego zwierzęcia.  Obecnie poszerza swoją wiedzę robiąc jednocześnie dwie specjalizacje: z zakresu rozrodu zwierząt i chirurgii, która jest jego wielka pasją. Doktor Barczykowski swoją ciężką pracą, doświadczeniem oraz uczestnictwem w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych dąży do tego, by Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt stało sie Kliniką na poziomie europejskim. Największym marzeniem doktora jest stworzenie ośrodka specjalizującego się w leczeniu skomplikowanych przypadków chirurgicznych u cieląt. Czas wolny od pracy (którego jest bardzo niewiele) doktor Michał poświęca na rozwijanie zainteresowań sportami ekstremalnymi i sztukami walki.

Wojciech Skrzypiński

lekarz weterynarii

W 2010r  ukończył  studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. W  2017r. rozpoczął studia specjalizacyjne - Studium Specjalizacyjne „Choroby przeżuwaczy”  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim  choroby wewnętrzne, chirurgia, rozród bydła oraz szkolenie młodej kadry. W wolnym czasie, którego ma niewiele, zgłębia tajniki  technologii informacyjnych, czyta  książki i ogląda filmy.

Olga Skrzypińska

lekarz weterynarii

Ukończyła  studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. Przez siedem lat pracowała jako wykładowca przedmiotów zawodowych w Technikum Weterynarii w ZSP w Kobylnikach. W Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt jest głównym lekarzem w gabinecie małych zwierząt oraz osobą uprawnioną do wystawiania paszportów dla zwierząt domowych. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim diagnostyka laboratoryjna oraz chirurgia mała. Prywatnie- mama Leopolda, mól książkowy, smakosz herbaty, działaczka proekologiczna i społeczna.  

Aleksandra Stankiewicz

lekarz weterynarii

W 2017 roku ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po studiach odbyła staż absolwencki w Kujawskim Centrum Zdrowia Zwierząt w Gniewkowie. Cały czas poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i konferencjach. W pracy zajmuje się głównie interną psów i kotów oraz drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Prywatnie właścicielka dwóch kocurów, miłośniczka sportu, podróży i muzyki lat 60', 70' i 80'.

Dawid Konwent

technik weterynarii

Konsultant do spraw żywieniowych zwierząt gospodarskich. Pracuje głównie w terenie jako wsparcie lekarzy mających pod swoja opieką duże hodowle bydła mlecznego i mięsnego.

Kamil Wojtkowski

technik weterynarii

Dyplom technika weterynarii uzyskał w 2016 roku a w Przychodni pracuje od grudnia 2017. W Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt zajmuje się inseminacją bydła, a także asystuje  lekarzom w pracy w terenie i w gabinecie małych zwierząt. Pod bacznym okiem doktora Michała Barczykowskiego zdobywa umiejętności praktyczne z zakresu obsługi aparatu USG. Obecnie poszerza swoją wiedzę ucząc się na UTP w Bydgoszczy na kierunku zootechnika. Zawsze uśmiechnięty i zadowolony, nawet po ciężkich dyżurach poprawia humor wszystkim pracownikom.

Krzysztof Tomalak

technik weterynarii

Prawa ręka lekarza w gabinecie małych zwierząt. Odpowiedzialny jest także za zaopatrzenie Przychodni w leki i suplementy. Dzięki wiedzy z zakresu kynologii i behawioru zwierząt  zdobywa zaufanie pacjentów i ich opiekunów. Pasją Krzyśka jest bieganie, szczególnie na służbowej bieżni :)

Karolina Juszczyńska Bieganowska

pracownik administracyjny

Przyszły technik weterynarii. Niezwykle zorganizowana i oczytana z pozytywnym nastawieniem do życia, które udziela się opiekunom naszych pacjentów. Karolcia jest Sercem naszej recepcji :) Prywatnie mama dwójki dzieci.

Wioletta Polewska

Zawsze pogodna i gotowa do działania. Potrafi utrzymać ład i porządek w  miejscu pracy każdego członka zespołu. Zorganizowana, systematyczna, opanowana i zawsze chętna do pomocy. W domowym zaciszu lubi poczytać książki i obejrzeć dobry film.